พันโทหญิงจิราพร เชาว์โพธิ์ทอง ได้รับเกียรติจาก กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

 ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพยาบาลวิกฤต: การเผชิญปัญหา และการรับมือของพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก" ในนามตัวแทนของสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลห้องฉุกเฉิน กับน้องๆที่ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน จากรพ.ศิริราช รพ.เลิศสิน และ รพ. กรุงเทพ วันที่ 19 พ.ค. 65 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช