ผู้บริหาร กพย.รพ.รร.6 แผนกพยาบาลอายุรกรรม และอาคารสมเด็จย่า 90 ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Instructors & nursing student จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แห่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น (National Defense Medical Collage ( NDMC ))  จากประเทศญี่ปุ่น