กองการ​พยาบาล​โรงพยาบาล​พระ​มงกุฎ​เกล้า​ จัดงานอาเศียร​วาท​ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล​แห่งชาติ​ 21​ ต.ค.2565​  ณ​ บริเวณลานกิจกรามชั้น​ 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ฯ​ รพ.รร.6