กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดงานวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2566
Our nurse. Our future. 💕 พยาบาลของเรา อนาคตของเรา.(...) 
พร้อมทั้งแจกไข่& หน้ากากอนามัย ให้ผู้รับบริการ แสดงความห่วงใยประชาชนทุกคน จากใจพยาบาล...