ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 48 วันที่ 25 พศจิกายน 2563

ผอ.กพย.และผู้บริหาร กพย.รพ.รร.6  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ New Normal In Nursing Practice (โควิด -19 กับการแพทย์วิถีใหม่) ในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่48 วันที่ 25 พศจิกายน 2563