ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศการ

ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการขึนฝึกปฏิบัติงาน ณ.รพ.รร.๖ ของ นรพ. ปีที่ ๒ รุ่น ๕๖ และ นรช. รุ่นที่ ๓๙ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ในวันพุธ ที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Client

Commonwealth Bank

Date

18 October 2018

Tags

Activity