ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศการ

ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศการ

 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการขึนฝึกปฏิบัติงาน ณ.รพ.รร.๖ ของ นรพ. ปีที่ ๒ รุ่น ๕๖ และ นรช. รุ่นที่ ๓๙

Client

Commonwealth Bank

Date

18 October 2018

Tags

Activity