การปฐมนิเทศการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔๒

จำนวน ๘๐ นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗