โครงการ Intensive COVID-19 nursing care

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ suvida 12-06-2021 Hits:116

  - รายละเอียดโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ - กำหนดการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ - รายชื่อพยาบาล ลชค. บรรจุ 15 มิ.ย. 63 - ปัจจุบัน (ส่งปฐมนิเทศ) Read more

งานการพยาบาลและงานสนับสนุนการพยาบาล

แผนกต่าง ๆ ทั้งหมด ของ กองการพยาบาล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายธุรการและสวัสดิการ

ฝ่ายกำลังพล

แผนกพยาบาลต่างๆ

ติดตามข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ
ข่าวรับสมัครการศึกษาทางพยาบาล
ข่าวรับสมัครงาน


@2021 Nursing Department Phramongkutlkao Hospital