เปิดรับสมัครงาน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า