แผนกพยาบาลห้องผ่าตัดได้รับรางวัล Award Certification 2022