การทำความสะอาด inner tube จากแผนกพยาบาล โสต ศอ นาสิก